Colofon

Provincie Noord-Holland

Kernteam
Provincie Noord-Holland

Sacha Maarschall (projectleider)
Michiel Veldkamp
Daniëlle Hollants
Diederik Vane
Jandirk Hoekstra (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit)
Daphne Rigter
Gerke Veenboer
Ernst van der Kleij
Hans Groot
André Smit

Webdesign & ontwikkeling
Surf&Turf

Fotografie
Theo Baart

Teksten
Provincie Noord-Holland
Tekstbijdragen: MOOI Noord-Holland, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ontwerp- en adviesbureaus
Tekstcorrectie: Marieke Berkers

Kaarten en illustraties
Provincie Noord-Holland
Daniëlle Hollants
Diederik Vane