Algemene toelichting op het project

Fort Westoever behoort tot de Stelling van Den Helder en is in 1823-1830 gebouwd om samen met fort Oostoever de monding van het Noordhollandsch Kanaal, de haven van Den Helder, te verdedigen. In de jaren ’90 van de vorige eeuw raakte het fort in onbruik en is door defensie overgedragen aan de gemeente Den helder. Nu wordt het fort gerestaureerd om plaats te maken voor een bierbrouwerij met proeflokaal en kookstudio. Op iets langere termijn wordt achter de opnieuw aangelegde verdedigingswal op kleine schaal groente en fruit verbouwd.

De restauratie van het fort is onderdeel van het projectplan ‘Stelling van Den Helder, Poort naar de Wadden’, wat als doel heeft de Stelling weer herkenbaar en goed bruikbaar te maken als aantrekkelijk onderdeel van de stad. Uitvoering van de projecten uit het projectplan wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Waddenfonds en een bijdrage van de Provincie Noord-Holland.

 

 

De 5 projecten van het projectplan:

 • Herstel en behoud Fort Harssens
  Fort Harssens ligt op het schiereiland Harssens nabij de Tesohaven. Fort Harssens wordt een trekpleister binnen de Stelling Den Helder en krijgt een centrale rol als conferentie-, vergader- en expositiecentrum met mogelijk kort verblijf en horeca.
 • Herstel en behoud Fort Westoever
  Fort Westoever krijgt een nieuwe functie die past bij de authenticiteit van de locatie en de onderlinge samenhang van de forten verstevigt. Het moet erfgoed, economie, historie, natuur, cultuur, toerisme en recreatie met elkaar integreren op een creatieve en innovatieve manier. De functie moet een bijdrage leveren aan het bezoekersmilieu (verblijfskwaliteit recreatie, relatie haven-stad), het bewonersmilieu (basiskwaliteit woon- en leefomgeving) en het maritieme milieu (tijdelijk verblijf, onderwijs, broedplaats, denktank etc.). De aarden verdedigingswal wordt opnieuw in profiel aangebracht en ingezaaid. De oude watergang pal naast de te waterlaatplek wordt weer uitgegraven. Verlichting en terreinvoorzieningen worden hersteld en de kazerne zelf wordt casco gereed gemaakt zodat herbestemming mogelijk is.
 • Herstel en behoud Fort Kijkduin
  De 2e fase van de restauratie van Fort Kijkduin wordt uitgevoerd waardoor niet alleen de cultuurhistorische waarden, maar ook de waarden van het aangrenzende duingebied worden versterkt. Ter hoogte van Fort Kijkduin bevindt zich de overgang van Noordzee naar Waddenzee. De functionaliteit van het fort wordt uitgebreid.
 • Coupure Huisduinerweg
  Bij de doorkruising van de Huisduinerweg wordt de herkenbaarheid van de Stelling Den Helder benadrukt door de aanleg van een coupure zoals eerder aangelegd bij de Middenweg. Hiermee wordt het accent gelegd op Den Helder als vestingstad.
 • Ontsluiting Stelling Den Helder
  De Stelling Den Helder wordt beter ontsloten voor een betere bereikbaarheid over water voor bijvoorbeeld kano’s, vletten en fluisterboten. Daarnaast wordt op een innovatieve en creatieve manier allerlei documentatie over de Stelling Den Helder aan een breed publiek beschikbaar gesteld.

 

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Het doel is om de Stelling Den Helder in 2022 in haar oude luister te herstellen en in te passen in de ruimtelijke structuur van Den Helder. De stad is weer herkenbaar als vestingstad waar de Stelling Den Helder en de forten op een ecologische en economisch verantwoorde wijze als cultureel erfgoed worden behouden, beheerd en geëxploiteerd.

nat_FortWestoever-10
fort-westoever-wordt-brouwerij

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

De gemeente stimuleert en faciliteert actief dat ondernemers in staat zijn projecten uit te voeren om nieuwe doelgroepen aan te trekken en meer overnachtingen en bestedingen in Den Helder te realiseren.

De Stichting Stelling Den Helder is opgericht met als doel restauratie, ontwikkeling en beheer van de Stelling Den Helder. Nadien is het enthousiasme toegenomen voor de nautische en militairhistorische verdedigingswerken van de Stelling Den Helder, waarvan scheepswerf Willemsoord een onderdeel is. De Stelling Den Helder is van wezenlijk belang voor de authenticiteit en identiteit van Den Helder. Een compleet herstel van de stelling draagt bovendien bij aan versterking van het recreatieve, toeristische, landschappelijke en ecologische gezicht van Den Helder en de regio.