vaarroute-Drachterveld-2

Algemene toelichting op het project

Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Drechterland en het Recreatieschap Westfriesland legt de gemeente Hoorn de vaarroute Drachterveld aan. De route bevindt zich tussen de Noorderdracht en de Dr. Wijtemalaan en vormt de ontbrekende schakel in de vaarroute Hoorn-Enkhuizen. Het maakt onderdeel uit van de Drachterscheg ten oosten van de gemeente Hoorn, tussen de Provincialeweg en de Westfrisiaweg. Dit integrale project uit het Landschapsplan West-Friesland’ en het Deelplan HES-gebied bevat naast de vaarroute Drachterveld ook de waterberging Drachterveld en een recreatieve noord-zuid verbinding.

De eerste fase bestaat uit het realiseren van een waterberging van ongeveer 22, het toevoegen van recreatieve voorzieningen en het bevaarbaar maken van het water tussen Hoorn en de Dr. Wijtemalaan in Westwoud. Fase 2 betreft een noord-zuidverbinding met nadruk op recreatiemogelijkheden als fietsen en wandelen en fase 3 de opwaardering van de historische vaarroute Hoorn-Enkhuizen.

20131021_121339_recreatieschapwestfriesland
20140123142522071_recreatieschapwestfriesland

Ruimtelijke kwaliteit in het project

De vaarroute bevindt zich tussen de Noorderdracht en de Dr. Wijtemalaan. In de vaarroute zijn een sluis, een doorvaarbare klepstuw en verschillende vaarduikers aangelegd, waardoor de wijk Bangert-Oosterpolder en de doorvaarbare waterberging aansluiten op het vaarroutenetwerk in West-Friesland.

De combinatie van de vaarroute, de waterberging en recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden en een tunnel onder het spoor is een aanwinst in het West-Friese landschap.

 

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Voor de functionaliteit van de waterberging Drachterveld diende de waterloop tussen de Noorderdracht en de Dr. Wijtemalaan te worden opgewaardeerd. Dankzij de bereidheid van het hoogheemraadschap om de waterloop niet alleen geschikt te maken voor de wateraan- en afvoer voor de waterberging Drachterveld, maar ook voor de recreatievaart, kon werk-met-werk worden gemaakt en de vaarroute Drachterveld worden gerealiseerd.