20160604_213856(0)

Algemene toelichting op het project

Aan de rand van Noord-Holland, tussen Andijk, Wervershoof en het IJsselmeer ligt de Koopmanspolder. Een polder van 16 hectare die een grootse verandering heeft ondergaan. Een stuk alledaags buitendijks grasland is veranderd in een fraai samenspel van natuur, water, landschapskunst, cultuur(historie) en recreatie.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering heeft Nederland nieuwe vormen van waterbeheer nodig. Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het achteroeverconcept ontwikkeld, een nieuwe vorm van waterberging en functiecombinaties, waarbij aan het vergroten van de waterveiligheid en aan het slim omgaan met watertekort in tijden van droogte wordt bijgedragen.

De driehoekige polder was jaren het territorium van schapen en vogels. Nu is het een mooi en interessant natuurgebied én een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. De vormgeving, geïnspireerd op de draaikolk van een leeglopend bad, is een mooie aanvulling op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk. Het ontwerp van de polder is gemaakt door een beeldend kunstenaar.

Elk jaar van 15 juli tot 15 oktober is een deel van de Koopmanspolder toegankelijk voor het publiek. Vanaf de Westfriese Omringdijk kan men via een schelpenpad het uitzichtpunt in het midden van de ‘draaikolk’ bereiken en wie wil kan rondstruinen over de dijkjes. Buiten deze periode is het gebied gesloten in verband met broedvogels en overwinterende vogels.

De variatie in natte en drogere gebieden maakt de polder aantrekkelijk voor meer soorten planten en dieren. Dat is vooral interessant voor moeras- en watervogels, die vanuit het IJsselmeer de beschutte polder op kunnen zoeken om uit te rusten en voedsel te verzamelen. Ook vissen kunnen via een visvriendelijke waterinlaat- en wateruitlaatconstructie vanuit het IJsselmeer de polder in- en uitzwemmen. Door deze verbinding kunnen vissen de polder als paai- en opgroeigebied te gebruiken. Een betere doorstroming van het water en een goede visstand dragen bij aan een goede waterkwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

De ontwikkeling van de Koopmanspolder is een samenwerkingsverband van Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares, Gemeente Medemblik en Staatsbosbeheer. Dienst Landelijk Gebied heeft de uitvoering van het  project begeleid.

De ontwikkeling van de natuurkwaliteit wordt gemonitord  door Deltares.

inpassing van plan Raaijman
inpassing van plan Raaijman_crop