Kunstwerk De Keerzijde vanuit de lucht, Paul de Kort

Algemene toelichting

Al in de achtste eeuw was de Scheybeeck de begrenzing tussen landgoederen Adrichem en Beverhem. Tot op de dag van vandaag vormt deze duinrel de gemeentegrens tussen Velsen en Beverwijk.

Een kunstwerk, genaamd de Keerzijde, markeert de plek waar de Scheybeeck en de N197 elkaar kruisen. Dit kunstwerk is gerealiseerd in het kader van de aanleg van de Westelijke Randweg (N197) om Beverwijk, in opdracht van de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland en in samenwerking met gemeente Beverwijk.

Kunstwerk benadrukt kruising N197 en Scheybeeck
De loop van de Scheybeeck

 Ruimtelijke kwaliteit in het project

Op de plek waar de Westelijke Randweg (N197) de Scheybeeck kruist, benadrukt het kunstwerk de subtiele loop van de oude duinrel. Aan weerszijden van de weg liggen RVS strips op vlonderplanken evenwijdig aan elkaar en aan de weg, maar haaks op de stroomrichting van het beekje. De strips torderen halverwege, waardoor een zilveren golfje door het glanzende oppervlak lijkt te kabbelen. Op de strips wordt met tekst verwezen naar twee gedichten, die uit dit beeklandschap ontsproten zijn. De beek stroomt verder in een betonnen bak richting het Noordzeekanaal.

Het kunstwerk is onderdeel van de natte ecologische migratieroute van het Noordzeekanaal, via de Scheybeeck en de Noordorperbeek naar het Uitgeestermeer. De Lunettenbeek en de nieuwe stadsduinrellen vormen een stedelijke zijtak. Een vishevel bij de Velsertunnel zorgt ervoor dat vissen zich van het Noordzeekanaal naar de beken kunnen verplaatsen en andersom.

Een deel van de ecologische waterverbinding richting het Uitgeestermeer is gerealiseerd door het zowel benedenstrooms als bovenstrooms verlengen van de Scheybeeck. Het bovenstroomse deel sluit aan op de daar ontspringende Lunettenbeek. Op deze manier voorzien twee schone duinrellen de benedenstroomse gebieden, ook in droge tijden, van water.

Dit watersysteem is de drager van ruimtelijke ontwikkelingen, schept de mogelijkheid tot recreatief medegebruik en verbetert de belevingswaarde en de ecologische waarde. Door het versterken en uitbreiden van waardevolle beeksystemen, wordt de identiteit van het landschap versterkt en het duinrel- en beekkarakter verder geaccentueerd.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Realisatie van het kunstwerk en de verlenging van de Scheybeeck komen voort uit het Groen- en Waterplan Groene IJmond. Uitgangspunt van het Groen- en Waterplan is de versnippering van de diverse groene deelgebieden tegen te gaan door de aanwezige groene en blauwe (natuur en water) verbindingen te versterken. Ook wordt het gebied beter toegankelijk gemaakt door de aanleg van wandel-, fietsen voetpaden door de binnenduinrand.

Golvende strippen symboliseren kabbelende beek
Beek stroomt verder in betonnen bak