Brug N236 over de Ankeveensche plassen

Algemene toelichting op het project

Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen zijn grote en internationaal unieke moerasgebieden. Ze werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236 en ’s-Gravelandse vaart. Twee grote faunapassages onder de weg, van respectievelijk 60 en 80 meter breed, verbinden nu de natuurgebieden met elkaar. De provinciale weg is nu veiliger ingericht door het stroomlijnen van bochten en de aanleg van een rotonde

bovenaanzicht plan
vogelvlucht impressie westzijde
uitzicht bovenmeent

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Onder de twee nieuwe viaducten liggen de natuurverbindingen. De natuur onder de weg krijgt alle kans. Er is gekozen voor grote ruimtes tussen de rijbanen en een slanke en open vormgeving van de bruggen. Het daglicht dringt zo makkelijk door onder de bruggen. De  hekwerken van de bruggen zijn zo ontworpen dat automobilisten wel zicht houden op de omgeving maar dat het licht van de koplampen niet naar de omgeving uitstraalt.
Voor de aanleg van de faunapassges onder de N236 mogelijk te maken moest de weg van de kade van  de ’s-Gravenlandse vaart. Voor de westelijke passage werd de historische vaart omgelegd. In het ontwerp heeft de molen een brede waterloop gekregen. Een oude verdwenen kade werd gereconstrueerd (tonronde afwerking) en een tankversperring die aangetroffen werd bij verwijdering van het oude tracé werd geïntegreerd in de parkeerplaats.  Voor schaatsers zijn voorzieningen getroffen. Ook is er een fietspad met een fietsbrug over de ’s-Gravelandse vaart gekomen.
De faunapassage is ecologisch een groot succes. In november 2016 werd de otter voor het eerst sinds 50 jaar gespot bij de faunapassage tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer.

fietspad en natuurverbinding onder de brug

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

De aanleg van natuurpassages en reconstructie van de weg is een samenwerking tussen provincie Noord-Holland, gemeentes, het waterschap en Natuurmonumenten. Leden van Natuurmonumenten hebben met een extra donatie deze natuurpassage mede mogelijk gemaakt. De rotonde is op aandringen van bewoners van Ankeveen in het plan opgenomen. De Provincie was  verantwoordelijk voor de aanleg van de verbinding en de reconstructie van de weg. In het proces heeft de Welstand van Hilversum een bijzondere rol gespeeld, hierdoor is de kwaliteit van de viaducten verbeterd. De viaducten zijn niet zo maar viaducten maar duidelijk herkenbaar als faunapassages.

Van het project, inclusief andere vergelijkbare projecten  is een virtual reality presentatie gemaakt.

detail op het fietspad