Waddenpoort masterplan in vogelvlucht impressie

Algemene toelichting op het project

Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee. Om dit unieke gebied meer bekendheid te geven, heeft de gemeente Hollands Kroon besloten het gebied aantrekkelijker te maken. Omdat de dijk die tussen de haven en het dorp ligt moet worden versterkt, is dit het juiste moment om ook het dorp mooier te maken. Waddenpoort Den Oever zorgt ervoor dat het unieke van het dorp wordt versterkt en het daardoor leefbaarder en aantrekkelijker wordt. Zowel voor de inwoners als voor (toekomstige) toeristen en bedrijven.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Om het dorp Den Oever een impuls te geven is er een plan vastgesteld met de titel ‘koersdocument Waddenpoort Den Oever’. Dit plan beschrijft vijf onderdelen die aangepakt worden. Onder elk onderdeel valt een aantal deelprojecten. Deze worden in de periode tot 2020 uitgewerkt. Belangrijk is de goede balans tussen de visserij- en (nautische) industrie én het toerisme/recreatie.

Herontwikkeling havens en dijkversterking

De haven van Den Oever bestaat uit meerdere havens die in de loop der jaren zijn ontwikkeld. De Waddenhaven en Vissershaven worden vernieuwd zodat het voor recreanten en toeristen aantrekkelijker wordt om in deze havens aan te leggen. Onder andere openbare Wifi, openbare verlichting, vernieuwde steigers, water en stroom en aankleding van het haventerrein moet voor meer bezoekers zorgen.
Synchroon aan de ontwikkelingen van Waddenpoort loopt de versterking van de dijk in het dorp. Deze 900 meter lange dijk – die tussen de haven en het dorp ligt – voldoet niet meer aan de laatste veiligheidseisen. Daarom moet de dijk worden versterkt om de inwoners ook in de toekomst te beschermen tegen het water. Deze dijkversterking wordt uitgevoerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in samenwerking met de gemeente Hollands Kroon. Door de dijkverhoging verschuift de teen van de dijk richting haven.

Ontwikkeling Vissershaven
coupure Den Oever
Werkzaamheden Visafslag

Recreatie en toerisme

De Zuiderhaven, of Hofmanshaven, is een havenkom in het IJsselmeer die grotendeels bestaat uit open en ondiep water. In dit gebied ligt ook een strand(je), ook wel Zuiderstrand genoemd. Dit ligt enigszins verstopt en er zijn mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De werkzaamheden aan de Omgelegde Stontelerdijk, die in 2014 zijn afgerond, zijn een belangrijke aanleiding voor het project Zuiderstrand. Op dit moment is het strand opnieuw aangelegd door het HHNK. De volgende stap is het aanbrengen van verschillende voorzieningen, zoals een toiletgebouw en camperplaatsen.
Bij de entree van de dorpskern wordt een recreatietransferium ontwikkeld. De bouwkavels van dit transferium liggen op een langwerpige strip, tussen de Havenweg en de N99. Deze zogenoemde transferiumstrip is een belangrijk onderdeel van het masterplan ‘Waddenpoort Den Oever’. Ook ligt er in het gebied een regionaal knooppunt van Openbaar Vervoer, waar veel inwoners en bezoekers op- en overstappen.

Binnendorpse ontwikkelingen

De Dekamarkt in de Voorstraat is verplaatst naar het recreatietransferium. Hierdoor kan voor deze locatie een alternatieve en (mogelijk) recreatieve invulling worden ontwikkeld. Hierbij worden ook de herstructurering van de Voorstraat en Zeestraat betrokken.

Natuur

Samen met Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming wordt een nieuw project gestart bij ‘Het Schor’. Het Schor is een natuur- en overgangsgebied tussen de Waddenzee en de vaste wal. Het gebied is ontstaan na de aanleg van de Afsluitdijk en de aanpassingen bij de dijken van de haven.

Waddenbelevingspunt

Een onderdeel van de Waddenpoort is het bouwen van een nieuw Waddenbelevingspunt (vogel- en sterren uitkijkpunt) halverwege de strekdam. Daarnaast wordt ingezet op duurzaam toerisme en waddeneducatie door recreatieondernemers.

impressie waddenbelevingspunt
recreatie en wad excursies
nieuwe steiger

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Het bijzondere van Waddenpoort is de samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheid wat leidt tot mooie resultaten. Dit jaar worden er steeds meer zichtbaar, waardoor de verbinding tussen de haven en het werelderfgoed Waddenzee gestalte krijgt.

wp-02_kopie.06a69eddce1e