Algemene toelichting op het project

Het windmolenpark is gevestigd in de Waardpolder gelegen tussen Kolhorn en Wieringerwaard in de gemeente Hollands Kroon te Noord Holland. In 1996 realiseerde de initiatiefnemer NUON de bouw van 19 Nedwind windmolens met elk een vermogen van 250 KW/h. Destijds was dit het eerste grote windmolenpark van Nederland en werd door toenmalig koningin Beatrix geopend. Voor NUON is het project nooit echt een succes geweest. De aanvraagprocedures van het project namen zoveel tijd in beslag dat de molens bij plaatsing al verouderde modellen waren. Na 10 jaar wilde NUON het park verkopen. WP Energiek BV is toen als partij naar voren gekomen en heeft het park in 2006 gekocht.
de initiatiefnemer NUON de bouw van 19 Nedwind windmolens met elk een vermogen van 250 KW/h. Destijds was dit het eerste grote windmolenpark van Nederland en werd door toenmalig koningin Beatrix geopend. Voor NUON is het project nooit echt een succes geweest. De aanvraagprocedures van het project namen zoveel tijd in beslag dat de molens bij plaatsing al verouderde modellen waren. Na 10 jaar wilde NUON het park verkopen. WP Energiek BV is toen als partij naar voren gekomen en heeft het park in 2006 gekocht.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Het doel van de overname van het windmolenpark is het park op te schalen naar 6 grotere windturbines met een vermogen van 3 to 5 MW, dus minder en grotere windmolens om zo veel mogelijk groene energie te halen uit deze prachtige windlocatie.
De provincie Noord-Holland heeft de taakstelling om in 2020 voor 685,5 MW aan windturbines gebouwd te hebben. Dit betekent dat er naast windpark Wieringermeer en windpark Westfrisia nog zo’n 70 MW aan windparken bij gebouwd moet worden.
In 2014 is de herstructurering Wind op Land gestart, waarbij geschikte zoekgebieden zijn gedefinieerd. Dit leidt tot onderstaande kaart, onderdeel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, die op 2 maart 2015 door Provinciale Staten is vastgelegd.
Wp Energiek wil in overleg met de provincie en de omwonenden nieuwe  windturbines plaatsen op dezelfde lokatie. Het beleid van de provincie bepaalt wat de regels zijn voor onze lokatie en hoeveel nieuwe windturbines er mogen worden geplaatst.

De belangrijkste regels zijn :

  • minimaal 6 molens op een rij
  • afstand tot de woningen 600 meter
  • 1 op 2 regel, voor elke nieuwe windturbine 2 oude turbines saneren
  • verhouding mast/rotor is 1 : 1,1
  • minimale mast 100 meter max 120 meter

Meer informatie over de herstructurering van Wind op Land vindt u op de website: wind op land provincie noord holland

WP energiek animatie foto
WP energiek animatie foto2

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

In 2017 heeft het proces voor de omgevingsvergunnning plaatsgevonden. Op de voorlopige vergunning, die in mei 2017 is gepubliceerd, zijn 12 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord door de provincie in juni 2017, zie hiervoor ook de nota van antwoord en vervolgens is de definitieve vergunning ter inzage gelegd vanaf half juni tot 2 augustus 2017. Op deze definitieve vergunning is geen bezwaar meer ingediend, waardoor de vergunning onherroepelijk is per 2 augustus 2017.

De demontage van de oude turbines is in november 2017 en voor einde van dit jaar zullen alleen nog de masten blijven staan. De voorbereidingen en de bouw van de nieuwe turbines start in 2018 en in 2019 zullen er 6 nieuwe windurbines staan met een masthoogte van 117-120 m en een rotordiameter van 126-132 m.Dit betekent een energieopbrengst voor 20.000 a 30.000 huishoudens en WP energiek draagt op deze manier haar steentje bij aan een duurzame samenleving.