Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Bedrijventerreinen

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

De kwaliteit van de woon- en werkomgeving speelt een belangrijke rol in het vestigingsklimaat van regio’s. Er worden steeds hogere eisen aan gesteld, waarbij landschap, erfgoed en natuur hoog in het vaandel staan bij de keuze van werklocaties. Ook de omslag naar een circulaire economie en trends als robotisering stellen nieuwe eisen aan bedrijfslocaties. De provincie staat dan ook voor de opgave om herbestemming van, of nieuwe vraag naar kantoren, winkels en industrielocaties op een goede manier te geleiden.

Back to top