Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Energie

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

Het beheersen van de klimaatverandering vraagt om vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat vereist bewuster omgaan met energie en grondstoffen en tegelijkertijd werk maken van de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. De energietransitie zal ruimte vragen, in het stedelijk gebied maar zeker ook daarbuiten. Dit is voor Noord-Holland de ruimtelijke opgave met de grootste impact op het landschap.

Back to top