Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Erfgoed

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

Erfgoed is een drager van de identiteit van plekken en gebieden, heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en is belangrijk voor het toerisme. De komende jaren verliezen veel monumenten hun functie, waaronder een aanzienlijk aantal kerken en agrarische bebouwing. Het is de opgave deze monumenten op een duurzame manier te benutten. Cultuur en erfgoed kunnen inspireren om vorm te geven aan de toekomstige leefomgeving en daarmee aan onze identiteit.

Back to top