Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Infrastructuur

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

Infrastructuur – netwerken van wegen, vaarwegen, openbaar vervoer, fiets- en wandelroutes – verbindt en ontsluit de woon- en werkmilieus en recreatiegebieden in de provincie. Tevens maakt infrastructuur het mogelijk om het landschap en de cultuurhistorie vanaf de weg te beleven. Kortom, ruimtelijk ontwerpen aan de infrastructuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu. Alle reden dus om infrastructuur, stedelijke ontwikkeling en het landschap in samenhang te bekijken, met meer maatwerk en met oog voor nieuwe oplossingen.

Back to top