Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Kust en dijken

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

Noord-Holland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel en is omgeven door water. De bodem daalt, hier en daar zelfs met enkele centimeters per jaar. Daarnaast stijgt de zeespiegel. Willen we Noord-Holland veilig houden dan zijn robuuste waterkeringen onmisbaar. Zo zullen de komende jaren op veel plekken dijken en kusten versterkt moeten worden. Dat heeft impact op de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, maar biedt tegelijkertijd nieuwe kansen voor natuur, biodiversiteit en recreatie. Kust- en dijkversterking ziet de provincie dan ook als integrale ontwerpopgave.

Back to top