Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Natuur

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

Noord-Holland heeft honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren. Mensen hechten waarde aan natuur en aan cultuurlandschappen, zij ontlenen identiteit aan plekken en hebben groene ruimte nodig voor hun welbevinden. Het inzetten op behoud van de kwaliteit van de bestaande en toekomstige natuurgebieden, (cultuur)landschappen en (wereld)erfgoedgebieden is dan ook belangrijk. Maar daarbij moeten de grote (transitie)opgaven niet uit het oog verloren worden. Hierbij kan meerwaarde voor natuur en landschap worden gerealiseerd en vice versa.

Back to top