Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Water

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

De provincie verzorgt samen met de rijksoverheid en de waterschappen het waterbeheer in Noord-Holland. Daarbij staat veiligheid voorop en wordt de kwaliteit van het water en de bodem bewaakt. De klimaatverandering maakt extra (tijdelijke) berging van water noodzakelijk om heftige regenbuien en perioden van droogte op te kunnen vangen. Maar water is niet alleen een technisch vraagstuk, het zorgt ook voor landschappelijke kwaliteit. De wateropgave vraagt dan ook om een integrale aanpak waarbij de technische opgave wordt aangegrepen om ook kansen te benutten voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie en landschappelijke beleving.

Back to top