Dijkgatshoeve, www.bijzon.nl

Algemene toelichting op het project

In de Wieringermeer langs de IJsselmeerdijk ligt zorgboerderij Dijkgatshoeve, temidden van 80 hectare prachtige natuur. Dijkgatshoeve is in 2011 ontwikkeld tot een biologisch-dynamische boerderij.

De Dijkgatshoeve herbergt sinds medio 2011 twee woongroepen van zes mensen en vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er negen appartementen voor mensen met een psycho-sociale hulpvraag. In totaal kunnen er 25 mensen op Dijkgatshoeve wonen en werken.

Het werk op Dijkgatshoeve bestaat uit het onderhoud van een van de mooiste natuurgebieden in de Wieringermeer. Er zijn vijf werkgebieden:

– het landbouwbedrijf met de koeien en schapen
– de melkverwerking in de vorm van een kaas-kwark en ijsmakerij
– de bosbouw in de vorm van beheerswerkzaamheden
– de groentetuin
– de winkel en catering

Alle bewoners werken in een van de werkgebieden. Ook de boer en zijn gezin wonen op het terrein.

 

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Het bijzondere aan het project is, dat het in alle opzichten zelfvoorzienend is: de bewoners zorgen voor de veestapel en maken hun eigen kaas, ijs en kwark. En natuurlijk hoort daar ook bij dat het project volledig CO2 neutraal is: alle energie is lokaal en duurzaam opgewekt.

In de zomer worden de gebouwen gekoeld; het klimaatsysteem van ZON slaat de onttrokken warmte op in de gesloten bodembronnen. In de winter gebruikt het systeem de opgeslagen zomerwarmte om middels warmtepompen de gebouwen te verwarmen. Zo nodig schakelt een houtgestookte ketel bij. Hout is een CO2-neutrale brandstof, omdat bij de verbranding van hout net zoveel kooldioxide vrijkomt als de boom tijdens de groei heeft opgenomen.

De houtsnippers voor de ketel worden vanuit een voorraadbunker volautomatisch, via een bewegend rooster, naar de vuurhaard getransporteerd. Aan het begin van het rooster worden de snippers gedroogd, op het middelste deel vergast en op het einde als houtskool verbrand. De as wordt automatisch afgevoerd in de ascontainer die naast de installatie staat. Een centrifugaalfilter haalt vrijwel alle fijnstof uit de rookgassen. De gehele installatie is computergestuurd en wordt op afstand bewaakt en gecontroleerd op storingen.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in de gemeenschap. Het bedrijf heeft een Demeter-certificaat. Afgelopen najaar zijn er 236 zonnepanelen gelegd op het nieuwe dak van de stal. Er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte en er is een computergestuurde palletkachel.

Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in in de ontwikkeling van de gemeenschap. Zo stelt Staatbosbeheer de eis dat het 80 hectare grote gebied alleen op basis van biologische uitgangspunten beheerd mag worden. Elk jaar wijst Staatsbosbeheer een perceel in het Dijkgatsbos toe om bomen te kappen. Deze bomen worden gekloofd. Het hout gebruiken we in de palletkachel. Gebruik van pesticiden en kunstmest zijn uit den boze. De energievraag ter plekke vindt op een milieuverantwoorde wijze plaats. Het concept hiervoor is ontworpen door ZON-energie. Een adviesbureau voor alternatieve energie. Voor de energie wordt gebruik gemaakt van het warmte/koude opslagprincipe (WKO), zonnestraling en door een computergestuurde houtkachel.

Dijkgatshoeve entree, www.bijzon.nl