fietsbrug wegforum

Algemene toelichting op het project

De Geniedijk maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, een militaire verdedigingslinie die tussen 1880 en 1920 is aangelegd. De status van Unesco Werelderfgoed voor de Stelling maakt de provincie Noord-Holland verantwoordelijk om haar cultuurhistorische betekenis bij toekomstige ontwikkelingen te waarborgen.
In de nabije toekomst zal de open en agrarische omgeving van de Geniedijk door de ontwikkeling van bedrijventerreinen drastisch veranderen. De ambitie was om haar cultuurhistorische en militaire waarden hierbij een hernieuwde betekenis te geven.
De brug is zo ontworpen dat deze niet op de Geniedijk ligt, maar er parallel naast om de dijk in de waarde te laten en beter te ervaren door het afstand nemen via de op- en afgaande lus. Er is voor de achterzijde gekozen omdat dat de ‘vriendschappelijke’ kant van de dijk is.
De dijk is bij de snelweg aan beide voorzien van een coupure met een betonnen wand waarin de letters ‘Stelling’ als zetletters zijn aangebracht.

 

10cb3ea2e44fff8f7e4b91696afaa54cd36dd940
530d47b1f1d406fac7853dc6178d6d0e474167d1

Ruimtelijke kwaliteit in het project

MTD landschapsarchitecten kreeg in januari 2006 opdracht om een visie te ontwikkelen op de Geniedijk binnen het stedelijke landschap van Hoofddorp en een ontwerp voor de brug in de coupure van de dijk met de A4 / N201.
Het ontwerp omvat strategische ingrepen op 3 schaalniveaus: het schaalniveau van de Stelling, het Geniepark en de brug.
Op het schaalniveau van de Stelling van Amsterdam is in het ontwerp de landschappelijke schaal en ingenieurskunst veiliggesteld door de Geniedijk met voor- en achterkanaal op te nemen in het Geniepark. Het Geniepark vormt een schakel in de regionale groenstructuur en nieuw uitloopgebied voor Hoofddorp.
Op het schaalniveau van het park vormt de karakteristieke asymmetrische opbouw van het verdedigingswerk een belangrijk aangrijpingspunt voor ontwerp; met een aanval- en verdedigingszijde. Hiertoe is de dijk aan de verdedigingszijde voorzien van een grid van populieren, refererend aan het leger van soldaten dat de hoofdstad moest verdedigen. De aanvalszijde of schootsvelden worden open gehouden en dienen binnen het toekomstig stedelijke gebied als waarborg voor het perspectief op de Stelling. De openheid wordt in het ontwerp gewaarborgd door de introductie van een brede watergang, rietkraag en een landschappelijke boombeplanting.
De brug is opgevat als een eigentijdse toevoeging naast de dijk en laat het historische monument ongemoeid. In de geest van het verdedigingswerk verbindt de brug de ‘vriendschappelijke’ zijden van de dijk; in de lijn van het achterkanaal. In de uitstraling en het materiaalgebruik is aansluiting gezocht bij het idioom van de Stelling; staal als constructiemateriaal met een roestige, ‘stoere’ uitstraling in de detaillering. In de coupure is het asymmetrische  profiel van de dijk zichtbaar gemaakt in een smalle betonschijf waarop en erin (spiegelbeeldig) de letters ‘STELLING’ zijn aangebracht die leesbaar zijn vanaf de A2.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

De opdrachtverlening door de Provincie heeft in nauw overleg met landschapsarchitecten van de gemeente Haarlemmermeer en medewerkers van Rijkswaterstaat plaatsgevonden. MTD heeft voor deze opdracht samengewerkt in een multidisciplinair team met beeldend kunstenaar Paul de Kort, adviesbureau Wagemaker, architect Thijs Verburg en historicus Sjoerd Cusveller. Het werk werd vertrekt  via een Europese aanbesteding.

klaar-02
coupure Geniedijk