De lagune, Hondsbossche zeewering

Algemene toelichting op het project

De metershoge zeedijk, waarachter de dorpen Petten en Camperduin liggen, kreeg tien jaar geleden van de overheid het stempel ‘zwakke schakel’. De dijk met zijn strekdammen bleek onveilig. Het Rijk en de waterschappen trokken 250 miljoen euro uit om deze Hollandse kust – hemelsbreed 45 kilometer vanaf Amsterdam – weer veilig te maken. 35 miljoen m3 zand later, resulteerde dit in een innovatieve kustversterking die Nederland 400 voetbalvelden groter heeft gemaakt, de Hondsbossche Zeewering.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

In het project ‘Kust op kracht’ komt in plaats van de harde zee werende dijk een nieuw strand- en duingebied van 300 meter breed, waarbij een geleidelijke overgang ontstaat met de bestaande duinen. Uniek aan dit project is dat er met het nieuwe strand- en duingebied kansen ontstaan voor natuur en recreatie. Bij Camperduin wordt bijvoorbeeld een recreatieve lagune aangelegd met een opening naar zee. In de buurt van Petten wordt een 25 meter hoge klimduin gerealiseerd en in het tussengebied komt een natuurgebied met een vochtige duinvallei voor bijzondere dieren en planten. Tenslotte wordt in de nieuwe duinen een fietspad aangelegd met uitzicht over het strand.
De ontwikkelingen in het nieuwe kustgebied passen bij de identiteit van de kustdorpen Camperduin en Petten. Kenmerkend is de rust, natuur en kleinschaligheid. Met de gekozen oplossing is de doelstelling van Veiligheid en Ruimtelijke kwaliteit gehaald. Het is gelukt om een technisch optimale oplossing te combineren met het romantische en dynamische van het nieuwe strand.
Kustversterking met zand kent meerdere voordelen. Het is een heel natuurlijke en duurzame oplossing: zand beweegt mee met het water en met de stijgende zeespiegel. Spoelt de zee zand weg, dan kan dit eenvoudig worden teruggebracht. Ook creëren we op deze manier kansen voor recreatie en natuurontwikkeling. Het is bovendien goedkoper dan de realisatie van een versterkte harde kering.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Door Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap zijn verschillende aannemers uitgenodigd om met originele ideeën te komen voor de toekomstige kustverdediging. De aannemers Boskalis en Van Oord werden gekozen vanwege het innovatieve ontwerp voor de kustverdediging, waarbij de kust verstevigd werd door zand verstuiving. Binnen een jaar was het zand op de kust gespoten en het nieuwe strand gerealiseerd. Lokale ondernemers kwamen met het idee om de lagune bij Camperduin te creëren en het uitkijkpunt op de duin bij Petten, om het project te kunnen bekijken. Deze initiatieven zijn toegepast tijdens het proces, en worden zeer gewaardeerd bij de bezoekers van het gebied. Bovendien wilde de Provincie Noord-Holland de bedrijvigheid bij het nieuwe strand stimuleren, door twintig projecten te subsidiëren. Voorbeelden hiervan zijn sportpaviljoens bij de lagune en een groot speelschip. De kosten voor het totale project ‘Kust op kracht’, inclusief twintig jaar onderhoud, zijn 20 miljoen euro onder het budget van 250 miljoen euro gebleven.

 

Beelden van Rijksoverheid
Beelden van Rijksoverheid