Trap dorpsplein, Dijk&Co

Algemene toelichting op het project

De strandopgang van het Dorpsplein van Callantsoog voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De strandopgang bestond uit een betonnen trap die aansloot op een stelconplaten pad dat richting het strand ging. De trap was te smal, verouderd en in slechte staat.

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Door de trap te verbreden, wordt het uitzicht ontsloten voor gebruikers. Dit gegeven wordt uitgebuit door de trap te verdelen in een beloopbaar deel en een verblijfsdeel. De trapleuning vormt de as van het loopdeel en brengt daarmee onderscheid aan tussen beide functionaliteiten.

Door de trap te verhogen, wordt de trap in het landschap zichtbaar als autonoom element. Strandgangers kunnen op het zitgedeelte hun voeten zandvrij maken en hun schoenen aan- of uittrekken. Tevens kan men hier van het uitzicht genieten op het dorpsplein van Callantsoog. Door de ligging op de kop van het Dorpsplein is deze plek tevens een goede locatie om de op het plein aangeschafte versnaperingen op te eten.

Langs de route van de reddingsbrigade worden de duinen opgesloten door een houten bank gemaakt van hetzelfde materiaal als de dekdelen van de trap. Op deze manier ontstaat er een pleinachtige ruimte met een eenduidige inrichting als onderdeel van de route naar het strand.

Situatie voor, Dijk&Co
Situatie na, Dijk&Co

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Het vernieuwen en verbreden van de strandopgang in Callantsoog is onderdeel van het project ‘Kust op Kracht’, een uitgebreid programma om de natuurwaarden te verhogen, de regionale economie te versterken en meer mogelijkheden te creëren voor recreatie en toerisme. In het gebied rondom de kust tussen Camperduin, Petten en Callantsoog investeert de provincie samen met gemeenten, natuurorganisaties en ondernemers in tientallen projecten zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur.

Grotere trappen als zit elementen, Dijk&Co
Houten meubilair, tevens functionerend als keerwand, Dijk&Co