Aquaduct-jan2016-Rijkswaterstaat

Algemene toelichting op het project

Aan de zuidkant van de Vesting Muiden ligt een gebied waar vele belangen en doelstellingen samenkomen zoals de verlegging van snelweg A1, de bouw van een nieuw aquaduct in de Vecht en de realisatie van nieuwe natuur en woonwijken. Dit alles vindt plaats in de historische omgeving waarbij UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam samenkomt met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ingrepen in het landschap zijn groot, maar boden ook de gelegenheid om de vesting en de zuidelijke schootsvelden te herstellen. Daarom werd in 2014 het Ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting Muiden’ opgesteld. Het resultaat is een integraal gebiedsprogramma met concrete uitvoeringsprojecten.

Gemeente Gooise Meren/MTD Landschapsarchitecten - overzicht gebiedsprogramma

Ruimtelijke kwaliteit in het project

De kern is het herstellen en weer beleefbaar maken van de Vesting Muiden en de zuidelijke schootsvelden. Hiermee worden doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, cultuurhistorie, landschap, natuur, recreatie en toerisme gebundeld.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

Kenmerkend voor het gebiedsprogramma is de integrale samenwerking in de voorbereiding en uitvoering. De Gemeente Gooise Meren (voorheen Muiden) werkt o.a. samen met de Regio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland om het gebiedsprogramma te realiseren. In 2015 werd er gestart met het eerste project. Het gebiedsprogramma is een voorbeeld van het belang en het nut om historisch (cultuur)landschap als uitgangspunt te nemen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het een voorbeeldproject van hoe door goed en slim samen te werken een resultaat ontstaat dat is meer is dan som van de delen. Het best is dit verwoord door het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie o.l.v. Prof. Ir. Eric Luiten: “Het integraal landschapsplan (Verder met de Vesting Muiden) vormt nu echter werkelijk een schoolvoorbeeld van visionaire landinrichting. Het landschapsplan borgt de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en biedt tevens oplossingen voor de (toekomstige) infrastructurele knelpunten.”

Gemeente Gooise Meren , MTD Landschapsarchitecten - Oostzijde