Everste Koog foto van bovenaf, bron L-Mundo

Algemene toelichting op het project

De gemeente Texel wil in 2020 zelfvoorzienend zijn met duurzame energie. Samen met het hoogheemraadschap, energiecoöperatie TexelEnergie, het bedrijfsleven en burgers wordt hier “stevig op ingezet”. Zo realiseren het hoogheemraadschap (HHNK), TexelEnergie en de gemeente samen het zonnepark van in totaal twee megawatt op het terrein van Everste Koog. Op

 

Ruimtelijke kwaliteit in het project

Het eerste deel was de zonnevijver bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Everstekoog. Deze zonnevijver heeft een dubbele functie: de bezinkbak blijft in gebruik voor de zuivering van het afvalwater, terwijl de ruim 800 panelen die erop drijven energie leveren. De drijvende zonnevijver voorziet de gehele Texelse openbare verlichting van energie, daarmee is Texel de eerste gemeente met 100% energie-neutrale openbare verlichting.

De uitbreiding van dit park wordt dor het hoogheemraadschap (HHNK), TexelEnergie en de gemeente samen gerealiseerd. Op dit zonnepark worden circa 8.500 zonnepanelen geplaatst, die gaan voorzien in de totale energiebehoefte van HHNK en voor een deel in die van de gemeente. “Hiermee wordt een belangrijke stap van de Texelse ambitie verwezenlijkt”, aldus de gemeente.

Ruimtelijke kwaliteit in het proces

De installatie is aangelegd door Texel4Trading, die een eigen innovatief ontwerp hebben uitgewerkt dat stabiel en weer- en windbestending is. Deze installatie is dan ook de eerste drijvende zonnevijver van Texel.

Alle oude verlichting is vervangen door led-lampen. Daartoe was besloten op een moment dat toch moest worden geïnvesteerd in nieuwe verlichting. Vanwege de duurzame doelstelling betaalt het Waddenfonds mee aan het project.

slim verlicht. Texel geeft energie