Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Stad en dorp

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

De woningbouwopgave is een urgent en ingewikkeld vraagstuk. Bouwen in op het oog geschikte locaties kan op gespannen voet staan met de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de uitdaging deze opgave aan te laten sluiten op het draagvermogen van het landschap: kleinschalig waar moet en grootschalig waar kan. Door slim te ontwerpen kunnen hierbij meerdere opgaven worden gecombineerd en de ruimtelijke kwaliteit versterkt worden.

Back to top