Prachtlandschap Noord-Holland!
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018

Agrarische erven

Inspirerende projecten in een inspirerende omgeving

De agrarische sector ontwikkelt zich snel, met als gevolg schaalvergroting van de bedrijven. Bebouwing verandert, machines worden groter, op de erven komen nieuwe functies. Zorgvuldige inpassing van de grote bedrijven vraagt aandacht. Tegelijkertijd komt een aanzienlijk deel van de boerderijen leeg te staan. Dat zal leiden tot meer burgererven, maar onvermijdelijk ook tot leegstand en sloop. Ook veel van de voor Noord-Holland kenmerkende stolpboerderijen zullen leeg komen. Deze dynamiek op de agrarische erven vraagt om aandacht voor een goede inpassing van erven in de omgeving.

Back to top